Med detta verktyg kan du beräkna nuvärde och avkastning för en investering. Du kan välja om utdelningarna återinvesteras (i beräkningen inkluderas utdelningen from betalningsdagen).
Med detta verktyg kan du beräkna nuvärde och avkastning för en investering. Du kan välja om utdelningarna återinvesteras (i beräkningen inkluderas utdelningen from betalningsdagen).